AANGENAAM

Onze naam omschrijft de intentie: u in detail voorzien van benodigde informatie op het gebied van zakenreizen, beloningsreizen, besloten groepsreizen en motivatiereizen.
Voor onze vaste relaties: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Assistentie door uw persoonlijke contactpersonen, zonder gebruik van een (buitenlands) callcenter.
Wij monitoren niet alleen nauwlettend úw reisactiviteiten en -kosten. Ook onze bedrijfskosten worden tot een minimum beperkt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van thuiskantoren in Capelle aan den IJssel en Dordrecht, waardoor onze service fees laag kunnen blijven.
Nuance garandeert genuanceerd maatwerk en persoonlijke aandacht, voor een volledig op uw wensen afgestemde reis.

ZAKENREIZEN

Plannen van de zakelijke reis vergt veel tijd vanwege het combineren van de diverse agenda’s en de beschikbare trein- en vliegreizen. Uw tijd is kostbaar en deze gebruikt u bij voorkeur niet voor de planning van reizen of doelloos in het buitenland.
Onze naam omschrijft de intentie: u tot in detail voorzien van noodzakelijke informatie zodat direct zichtbaar is welke trein- of vliegreis voor u het geschiktst is, maar tevens diverse alternatieven zichtbaar zijn wanneer de te bezoeken persoon aangeeft dat ‘een uurtje later’ beter schikt.
Nuance is de intermediair tussen uw bedrijf en diverse leveranciers van reisbescheiden. Waar anderen mogelijk afhaken omdat deze extra, persoonlijke aandacht wellicht niet evenredig wordt vertaald in geld, ‘zoeken’ wij juist verder naar alternatieven en bieden deze ook aan.

BELONINGS- & MOTIVATIEREIZEN

Bij de ontwikkeling van een product of de levering van een dienst staat uw consument altijd centraal! Succes in een concurrerend marktsegment is vooral afhankelijk van het consumentenvertrouwen dat, onder meer, wordt verkregen door positieve recensies in de (gespecialiseerde) media, ‘effectieve’ informatieverstrekking door uw ‘binnendienst’ en hoogwaardige service door uw ‘buitendienst’. Gemotiveerde mensen zijn hierbij van essentieel belang.
Wij hebben de intentie u niets te vertellen over het mogelijke effect van belonings- en motivatieprogramma’s op zowel de bedrijfs- als de persoonlijke prestaties. Marketing, zowel extern als intern, en het belang hiervan zijn immers onderdeel van uw dagelijkse werkzaamheden. U bepaalt en weet wat past binnen uw budget en marketing-communicatie.
In het verlengde hiervan informeren en adviseren wij u wel graag genuanceerd bij de creatie van een toekomstige, positieve herinnering, gesitueerd op een bijzondere, passende locatie in binnen- of buitenland.

ANVR / SGR

Bij voorkeur conformeren wij ons aan de zeer overzichtelijke voorwaarden van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisagenten. Echter, de aanbieders die wij vertegenwoordigen hanteren andere voorwaarden op het gebied van betaling en annulering en wensen deze niet aan te passen. Ieder offerte wordt op uw specifieke situatie en wensen gebaseerd en vergezeld van de daarvoor geldende voorwaarden. Bij het maken van een definitieve reservering geeft u aan zonder enig voorbehoud akkoord te gaan met de beschreven voorwaarden.